Oddíl

1) TĚLESNÁ PŘÍPRAVA

 • Rozvíjet pohybové schopnosti všestranně (fotbal, atletika, gymnastika, cyklistika, aj.)
 • Rozvíjet pohybové schopnosti uplatňované ve stolním tenise (poskoky, žebřík, švihadlo, aj.)

Tělesné vlastnosti sportovce:

 • rychlost
 • vytrvalost
 • obratnost
 • pohyblivost
 • koordinace
 • síla
 

2)TECHNICKÁ PŘÍPRAVA

Pohybová technika
 • Hráčský střeh
 • Start z hráčského střehu
 • Pohyb v hracím prostoru
 • Práce nohou při úderech
 • Rotace trupu a pánve
 • Práce hrající ruky (přípravná fáze, hlavní fáze, dokončovací fáze, vrácení do střehového postavení)
 • Práce nehrající ruky
 

Úderová technika

Držení pálky:
 • Evropské (klasické)
 • Asijské (tužkové)

 

Dělení úderů podle různých hledisek: 

 • Bekend (před tělem)
 • Forhend (vedle těla)
 • Podle síly odehrání (slabá, střední, velká, maximální)
 • Podle délky míčku (krátké, středně dlouhé, dlouhé)
 • Podle pohybu paže (krátké, např. čop, dlouhé např. topspin)
 • Podle rotace míčku (bez rotace, spodní rotace, horní rotace, boční rotace, kombinovaná rotace)
 • Podle místa provedení (nad stolem, v blízké zóně, ve střední zóně, ve vzdálené zóně)
 • Podle charakteru hry (podání, příjem podání, základní údery, útočné údery, obranné údery a protiútočné údery)
 • Podle momentu odehrání (ihned po odrazu míčku, ve vzestupné fázi míčku, v nejvyšším bodě míčku, sestupné fázi nad hrací plochou, sestupné fázi pod hrací plochou)

 

Řada úderů:

 1. Ping 
 2. Drive
 3. Čop
 4. Blok
 5. Topspin (pomalý rotovaný topspin, prudký rychlý topspin, topspin zahraný halfvolejem, topspin hraný nad stolem)
 6. Podání (spodní rotace, horní rotace, boční rotace, kombinovaná rotace, bez rotace, krátké, střední, dlouhé, psychologický účinek)
 7. Slajs
 8. Stopbal
 9. Smeč
 10. Lift
 11. Lob
 12. Flip

 

Pálka na stolní tenis

Druhy potahů:

 • Soft (vroubky dolů s mechem)
 • Sendvič (široké krátké vroubky nahoru s mechem, či bez mechu)
 • Tráva (úzké dlouhé vroubky nahoru  s mechem, či bez mechu)
 • Antitopspin (vroubky dolů s mechem, nedává rotaci, má velkou kontrolu)

 

Vlastnosti potahů:

 • Kontrola
 • Zátah
 • Rychlost
 • Tvrdost potahu
 • Síla

 

Vlastnosti dřev:

 • Kontrola
 • Rychlost
 • Tvar držátka
 • Počet vrstev dřeva
 • Hmotnost

 

3) TAKTICKÁ PŘÍPRAVA

Taktikou rozumíme promyšlený a účelný způsob vedení sportovního boje, využívání vlastních předností a slabin soupeře s cílem dosáhnout vítězství nebo nejlepšího výsledku. Jinými slovy –  taktika je sportovní chytrost, schopnost soupeři vnutit svůj způsob hry, nehrát stereotypně, stále překvapovat neočekávanými volbami řešení herních situací.

 

Taktické jednání má tři fáze:

 1. Vnímání herní situace
 2. Rozbor herní situace a výběr prostředků, kterými ji lze řešit (myšlenkové řešení úkolů)
 3. Vlastní pohybová činnost (rozhoduji se, jaký úder zahraji)

 

Členění taktiky

 1. Taktika podání
 2. Taktika přijmu podání
 3. Taktika útočné hry (proti útočníkovi, proti univerzálovi, proti obranáři)
 4. Taktika univerzální hry (proti útočníkovi, proti univerzálovi, proti obranáři)
 5. Taktika obranné hry (proti útočníkovi, proti univerzálovi, proti obranáři)
 6. Taktika hry ve čtyřhrách
 7. Taktika změny tempa hry
 8. Taktika využití pravidel stolního tenisu

 

Zásady taktiky:

 1. Plně se soustředit na hru a mít pevnou vůli dosáhnout co nejlepších výsledků
 2. Nepodceňovat soupeře a nepovažovat žádný zápas za předem ztracený
 3. Zachovat si za každé situace klid a sebedůvěru
 4. Dodržovat taktiku přinášející úspěch
 5. Používat svých silných úderů a naopak soupeři znemožnit použití úderů, které ovládá nejlépe
 6. Používat tak silných úderů, aby byla zachována jejich přesnost
 7. Udržovat soupeře v nejistotě pestrostí hry
 8. Umět odhadnout úmysl soupeře a zároveň utajovat svoje vlastní záměry

 

Herní kombinace nácviku:

 • Uzavřené (údery se hrají pořád dokola)
 • Otevřené (modelování kombinací)

 

4) PSYCHOLOGICKÁ PŘÍPRAVA

Psychologické vlastnosti stolního tenisty:

 • Bojovnost
 • Zdravé sebevědomí
 • Koncentrace
 • Rozhodnost a odvaha
 

Před zápasem se sportovec většinou nachází v jednom z těchto tří stavů:

 • Startovní horečka (potřeba hráče zklidnit)
 • Startovní apatie (potřeba hráče povzbudit)
 • Optimální připravenost k výkonu 

 

5) TEORETICKÁ PŘÍPRAVA

Ve stolním tenise se nejčastěji používá při učení nových věcí tohoto postupu: 

 • Slovní vysvětlení 
 • Praktická ukázka 
 • Vlastní nácvik 

 

Skladba tréninku (tréninkové jednotky):

 • Úvodní část (přivítání)
 • Přípravná část (rozcvičení)
 • Hlavní část (cíl tréninku, nácvik)
 • Závěrečná část (rozloučení)