Oddíl

Začátečníci (nehrající soutěže)

1. Správné držení pálky

2. Správné stínování úderů (bez míčku): ping, drive, čop

3. Učit se tyto údery:  ping, drive, čop + správné střehové postavení 

4. Správný pohyb v hracím prostoru do šíře a do hloubky

5. Rozvíjet koordinaci a rychlost + pravidla stolního tenisu

Pokročilý (hrající soutěže)

6. Učit se a zdokonalovat  techniku dvanácti úderů 

a) ping

b) drive

c) podání

d) čop

e) lift

f) topspin

g) blok

h) smeč

ch) slajs

i) lob

j) stopbal

k) flip  

7. Učit se a zdokonalovat podání

a) se spodní rotací

b) bez rotace

c) s horní rotací

d) s boční rotací (kombinovaná rotace)

e) z podřepu

f) s vysokým nadhozem

8. Učit se a zdokonalovat  příjmy

a) aktivní příjem (lift, drive, topspin, flip)

b) pasivní příjem (čop, ping)

9. Učit se a zdokonalovat třetí útočný  úder 

a) topspinem

b) drajvem

10. Učit se a zdokonalovat – správně technicky měnit údery a postavení.

a) hra z místa

b) otevřené kombinace

c) uzavřené kombinace

d) hra z pohybu do šíře

e) hra z pohybu do hloubky

f) hra z pohybu ve všech směrech

11. Učit se a zdokonalovat v základních vazbách úderů (pohledem hráče H1):

a) čop H1 – čop H2 – topspin H1

b) podání H1 – příjem H2 – topspin H1

c) topspin H1 – blok H2 – topspin H1

d) topspin H1 – topspin H2 – kontrapspin H1

e) topspin H1 – slajs H2 – topspin H1

f) smeč H1 – lob H2 – smeč H1

g) topspin H1 – blok H2 – drive H1

12. Učit se a zdokonalovat v  taktice hry

a) útočná

b) obranná

c) univerzální

d) taktika podání

e) taktika příjmu 

f) taktika ve čtyřhře 

e) taktika využití pravidel

13. Učit se a zdokonalovat ve znalosti pravidel stolního tenisu

14. Znát druhy a vlastnosti 

a) potahů

b) prken

15. Učit se a zdokonalovat v psychických vlastnostech a přenášet psychické vlastnosti do hraní

a) koncentrace

b) bojovnost

c) zdravá sebedůvěra

d) radost ze hry 

e) udržovat v sobě pokoj

f) odvaha

g) rozhodnost

16. Učit se a zdokonalovat v teorii taktiky a přenášet taktiku do hraní

a) zásady taktiky

b) členění taktiky

c) tři fáze taktického jednání

17. Hráč by měl znát teoreticky  rozdělení úderů z různých hledisek a vědomosti přenášet do hraní

a) bekend (před tělem)

b) forhend (vedle těla)

c) podle síly odehrání (slabá, střední, velká, maximální)

d) podle délky míčku (krátké, středně dlouhé, dlouhé)

e) podle pohybu paže (krátké, např. čop, dlouhé např. topspin)

f) podle rotace míčku (bez rotace, spodní rotace, horní rotace, boční rotace, kombinovaná rotace)

g) podle místa provedení (nad stolem, v blízké zóně, ve střední zóně, ve vzdálené zóně)

h) podle charakteru hry (podání, příjem podání, základní údery, útočné údery, obranné údery a protiútočné údery)

ch) podle momentu odehrání (ihned po odrazu míčku, ve vzestupné fázi míčku, v nejvyšším bodě míčku, sestupné fázi nad hrací plochou, sestupné fázi pod hrací plochou)

18. Učit se komplexně stolnímu tenisu prostřednictvím cvičných setů.

19. Učit se komplexně stolnímu tenisu prostřednictvím tréninkových zápasů.

20. Učit se komplexně stolnímu tenisu prostřednictvím zápasů na turnajích.